XENX1000 Gaining confidence in English (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten vuorovaikutustehtävien avulla.
- Käsitellään esiintymisjännitykseen ja vieraan kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja.
- Kurssi tarjoaa englannin puhumisen kokemuksia ja tukea antavaa ohjausta.
- Esitellään englannin kielitaidon kehittämisen työkaluja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssityöskentelyyn. Hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:
- Puhuu rohkeammin englantia.
- Tunnistaa englannin kielen puhumiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja asenteita sekä on tietoinen omasta taitotasostaan.
- Uskaltaa osallistua muille englannin kursseille.
- Tietää miten voi kehittää englannin kielitaitoaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item