XAR0006 Arabic 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Arabic, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.

Learning outcomes

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Description of prerequisites

Arabia 1 tai vastaavat tiedot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item