VVAA5002 Violence and Institutions (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy väkivallan eri ilmenemismuotoihin ja tutustuu väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin. Kurssilla väkivallan ja instituutioiden yhteyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, dokumentoitu työ, kirjallinen työ tai tenttisuoritus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ, dokumentoitu työ tai tentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee institutionaalista väkivaltaa koskevaa tutkimusta ja teorioita, ymmärtää väkivallan eri muotojen institutionaalisia yhteyksiä ja väkivallan kohtaamisen instituutioille ja organisaatioille asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelijalla on valmiuksia jäsentää eri konteksteissa tapahtuvan väkivallan institutionaalisia ja organisatorisia kytköksiä.

Description of prerequisites

Suositellaan: Väkivaltatutkimus, johdanto

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Hansen, S., Sams, A., Jäppinen, M.,Latvala, J. (2016): Kunniakäsitykset ja väkivalta. Ihmisoikeusliitto
  • Hearn, Jeff & Parkin, Wendy (2001): Gender, Sexuality and Violence in Organizations. The Unspoken Forces of Organization Violations. Sage.
  • Hautanen, Teija (2010): Väkivalta ja huoltoriidat. Tampereen Yliopistopaino Oy.
  • Kolme seuraavista teoksista:
  • Hytönen, Kirsi-Maria; Malinen, Antti; Salenius, Paula; Haikari, Janne; Markkola, Pirjo; Kuronen, Marjo; Koivisto, Johanna (2016): Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22.
  • Päivi Hamarus (2006): Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 288.
  • Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Lapin yliopisto.
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Vastapaino.
  • Puuronen, Vesa & Laitala, Marjo (2016): Yhteiskunnan tahra?: Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Vastapaino.
  • Ribbens McCarthy, Jane; Hooper, Carol-Ann & Gillies, Val (eds.) (2014): Family Troubles? Exploring Changes and Challenges in the Family Lives of Children and Young People.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item