VISA1014 Current Issues in Communication Research (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään viestinnän ajankohtaiseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Katsausartikkeli, jonka laadinta integroidaan tieteellisen kirjoittamisen kurssiin (XKVH1000). Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti laatimalla katsausartikkelin.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Muut kuin viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat: Katsausartikkelin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- jäsentää ymmärrystään valitsemastaan vuorovaikutusilmiöstä
- osaa laatia kirjallisuuskatsauksen viestinnän tieteellisten artikkeleiden perusteella.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. syyslukukausi
Edeltävät opinnot: VISA1010

Literature

  • Viestinnän tieteelliset aikakauslehdet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item