VISA1012 Communication in Small Groups and Teams (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen lähtökohtiin, johtajuuteen ryhmissä ja tiimeissä sekä vuorovaikutuksen analysointimenetelmiin ja opitaan analysoimaan ryhmän vuorovaikutusta.

Suoritustavat

Luennot, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, ryhmätyöskentely ja analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää ryhmän vuorovaikutuksen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
- ymmärtää ryhmäviestinnän ja sen johtamisen merkityksen yhteisöissä ja organisaatioissa
- ymmärtää teknologiavälitteisten ryhmien ja tiimien erityispiirteitä
- tuntee erilaisia ryhmän vuorovaikutuksen analysointimenetelmiä ja osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: VISA1010

Literature

  • Keyton 2006. Communicating in groups (3. tai uudempi painos)
  • Spangle & Isenhart 2002. Negotiation. Communication for diverse settings (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item