TTIY1001 Internship (1–15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ohjattu harjoittelu opintojen kannalta hyödyllisessä harjoittelupaikassa. Työtehtävät sovitaan harjoittelun ohjaajan, opiskelijan ja opintojakson opettajan kanssa.
Reflektoivan raportin laatiminen harjoittelusta

Suoritustavat

Ohjattu harjoittelu enintään 3 kk
Harjoitteluraportin laatiminen

Arviointiperusteet

Harjoitteluraportti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa opintojen tuottamaa osaamista alansa työtehtävissä
- tunnistaa mitä substanssi- ja työelämäosaamista harjoittelu on tuottanut

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item