TSAS5505 Master’s Thesis Seminar (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opinnäytetyöseminaari.

Suoritustavat

Aktiivinen (vähintään 75 %) osallistuminen seminaariajan tapaamisiin sekä 1) ideapaperin laatiminen ja esittely, 2) tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittely sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta suunnitelmasta, 3) minigradun laatiminen ja esittely sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta suunnitelmasta ja 4) aineistonkeruusuunnitelman laatiminen.

Arviointiperusteet

1) Ideapaperi, 2) Tutkimussuunnitelma, 3) Minigradu ja 4) Aineistonkeruusuunnitelma

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä omaan tutkimusprosessiinsa liittyen tekemiään ratkaisuja ja tutkimuksen kannalta keskeistä teoriaperustaa vertaisilleen niin suullisesti kuin kirjallisestikin (B1). Hän osaa suunnitella oman tutkimusprosessinsa ja siihen liittyvän aineiston keruun sekä ottaa huomioon omaan tutkimusprosessiinsa liittyvät tutkimuseettiset, juridiset ja muut vastaavat seikat (A1, B1, B4). Opiskelija osaa myös antaa vertaisilleen rakentavaa palautetta näiden tutkimusprosesseista niiden eri vaiheissa (B1). Opiskelija tuntee lopputöiden arviointiperiaatteet
ja on tutustunut niiden soveltamiseen aiemmin tehtyjen töiden avulla (A1, B1).

Description of prerequisites

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman syventävät opinnot (30 op).

Study materials

Vaihtelee toteutuskerroittain

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item