TSAS5503 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Maisterin tutkintoon kuuluva maturiteetti kirjoitetaan pro gradu –tutkielmasta opiskelijan koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi). Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin kotimainen kieli, sovitaan maturiteetin kielestä pro gradu –tutkielman ohjaajan kanssa. Jos opiskelijan aiempaan tutkintoon on sisältynyt maturiteetti tai vastaava suoritus, ei maturiteetille suoriteta erillistä kielentarkistusta. Maturiteettisuoritus tulee aina tehdä erillisenä suorituksena valvotussa koetilanteessa.

Learning outcomes

Maturiteetin kirjoittavan opiskelijan tulee osoittaa hänen perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item