TSAS5502 Master’s Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Turvallisuuden ja strategisen analyysin keskeiset teoriat ja tutkimustulokset, tiedonhankinta, tieteelliset lähteet ja niiden käyttö, tutkimusmenetelmät ja niiden käyttö.

Arviointiperusteet

Pro gradu -tutkielma arvioidaan tiedekunnan arviointiohjetta noudattaen.

Learning outcomes

Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija tuntee joitakin alan keskeisiä teorioita ja tutkimustuloksia (A1), osaa hankkia tietoa alaan liittyen (B1), tulkita tieteellisiä lähteitä ja analysoida niitä kriittisesti (B1). Opiskelija osaa myös ilmaista itseään kirjallisesti alan käytänteitä noudattaen
sekä argumentoida tieteellisesti noudattaen voimassa olevia raportointiohjeita (B1). Opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää oman tutkimustehtävänsä ratkaisemiseen ja arvioida kriittisesti omaa menetelmän soveltamistaan (B1).

Description of prerequisites

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman syventävät opinnot (30 op).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item