TKAS121 Theories of Art and Culture I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Taiteen ja kulttuurin ajankohtaisen teorian ja tutkimuksen erityisalueet, esim. teemat, näkökulmat, tutkimusalat, suuntaukset. Sisällöistä neuvotellaan graduohjauksen tai hopsauksen yhteydessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (lukupiiri, essee tai tentti).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin muutaman omalle tutkimustyölleen hedelmällisen taiteen tai kulttuurin teorian osa-alueen tai ajattelijan,
- osaa kytkeä tutkimuskirjallisuutta määrättyihin tutkimusongelmiin relevantilla tavalla
- osaa hahmottaa ja arvioida tietyn alueen tieteellistä keskustelua.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item