TJTSK69 Special Course (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kyseessä on kognitiotieteen syventävä kurssi. Kurssilla perehdytään luonnolliseen kieleen biologisena ilmiönä: mistä kieli syntyy aivoissa; miten ihmisen kieli poikkeaa eläinten kielistä; miten kieli on syntynyt ihmisen evoluutiossa; itsestään syntyneet kreolikielet; afasiat; luovuus kielen taustalla; susilapset; radikaalisti erilaiset kielet (esim. Piraha-tapaus); miten maailman eri kielet ovat saaneet alkunsa; Eeva-hypoteesi; kielten kehittyminen; lapsen kielen oppiminen; universaali kielioppi; ajattelun kieli; miksi kielen ymmärtäminen koneella on mahdotonta; jne.

Suoritustavat

Liveluennot, joiden tukena videoluennot. Ei harjoituksia, mutta tentistä suoriutuminen edellyttää muutamien artikkelien lukemista.
Monivalintatentti.

Learning outcomes

-

Study materials

Luennot ja luennoilla käsiteltävät artikkelit

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item