TILS661 Sampling Methods (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on fifty-sixty perinteistä otantameininkiä (surveytä äärellisestä populaatiosta) ja jotain muuta, ja sitten vielä kyselytutkimuksista vähän. Tuo ”jokin muu” on klassisten otanta-asetelmien (yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ryväsotanta), jotka toki käydään läpi myös surveynä, soveltamista ”äärettömien perusjoukkojen”, esim. spatiaalisen otannan tapauksissa. Spatiaalinen (tutkittavaan alueeseen kohdistuva) otanta tulee vastaan mm. luonnonvarojen tai ympäristöntutkimuksessa. Tähän aihepiiriin liittyvät myös linjalaskenta- ja merkintä-uudelleenpyyntimenetelmät, samplingia nekin.

Suoritustavat

Harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
* ymmärtää, miten perusjoukon äärellisyys vaikuttaa otantaan ja laskelmiin
* tuntee klassiset otantamenetelmät äärellisessä ja äärettömässä (esim. spatiaalinen otanta) tapauksessa

Description of prerequisites

Kurssien Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssin tiedot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item