TILS646 Clustering, Classification and Regression Methods (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään keskeisiä aineiston ryhmittelymenetelmiä ja niihin liittyvien tulosten validointia, keskeisiä luokittelumenetelmiä ja niiden tulosten validointia sekä muutamia jatkuvan vasteen ei-lineaarisia regressiomenetelmiä ajan salliessa. Kurssi painottuu aineiston analysointiin.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut
• ymmärtää ryhmittely- ja luokittelumenetelmien erot
• osaa keskeisiä ryhmittelymenetelmiä
• osaa keskeisiä luokittelumenetelmiä
• (osaa muutamia ei-lineaarisia regressiomenetelmiä)
• tuntee eri menetelmiin liittyviä validointitapoja
• pystyy analysoimaan aineistoja tilasto-ohjelmistoja käyttäen ja tulkitsemaan tuloksia

Description of prerequisites

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 1 ja 2, Monimuuttujamenetelmät,
Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item