TILS221 Statistics in Epidemiological Research (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Seminaarissa opiskelijat tutustuvat terveystieteen tutkimusasetelmiin ja tilastollisiin menetelmiin valikoitujen artikkelien kautta. Jokainen osanottaja pitää seminaariesitelmän yhden tai useamman artikkelin pohjalta ja laatii muille osallistujille harjoitustehtävän. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Ensimmäisillä kerroilla esitetään luentomuotoisesti lyhyt johdanto aiheeseen. Kurssi soveltuu myös jatko-opiskelijoille. Tilastotieteen ja matematiikan opintosuuntien opiskelijoilla on ilmoittautuessa etusija.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaarin toimintaan, seminaariesitelmän pitäminen , harjoitustehtävän laatiminen ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Arvolause 1: Opiskelija on paikalla seminaarissa, pitää esitelmän annetusta aiheesta ja laatii siihen liittyvän harjoitustehtävän.

Arvolause 2: Opiskelija on paikalla seminaarissa, pitää esitelmän annetusta aiheesta ja laatii siihen liittyvän harjoitustehtävän. Opiskelija tekee joitakin harjoitustehtäviä ja osallistuu seminaarissa käytävään keskusteluun.

Arvolause 3: Opiskelija pitää esitelmän, joka on selkeä ja osoittaa perehtymistä aiheeseen. Harjoitustehtävä on vaikeustasoltaan sopiva. Opiskelija tekee suurimman osan harjoitustehtävistä. Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarissa käytävään keskusteluun.

Arvolause 4: Opiskelija pitää esitelmän, joka on selkeä, looginen ja innostava. Esitelmä osoittaa syvällistä perehtymistä aiheeseen. Harjoitustehtävä on vaikeustasoltaan sopiva. Opiskelija tekee lähes kaikki harjoitustehtävät. Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarissa käytävään keskusteluun ja hänen puheenvuoronsa ovat harkittuja.

Arvolause 5: Opiskelija pitää esitelmän, joka on selkeä, looginen ja innostava. Esitelmä osoittaa syvällistä perehtymistä aiheeseen ja siihen liittyvään kontekstiin. Harjoitustehtävä on vaikeustasoltaan sopiva ja motivoi kurssin opiskelijoita oppimaan lisää. Opiskelija tekee kaikki tai lähes kaikki harjoitustehtävät. Opiskelija osallistuu erittäin aktiivisesti seminaarissa käytävään keskusteluun ja hänen puheenvuoronsa ovat harkittuja ja oivaltavia.

Learning outcomes

Kurssin suorittanut
tuntee epidemiologian keskeisimmät käsitteet suomeksi ja englanniksi ja ymmärtää niiden yhteyden tilastotieteeseen,
ymmärtää erilaisten tutkimusasetelmien seuraukset tilastolliseen analyysiin ja tulosten tulkintaan,
tuntee tutkimusten raportointiin liittyvää ohjeistusta,
kykenee lukemaan tutkimusraportteja ja etsimään itsenäisesti lisätietoja käytetyistä menetelmistä ja
tuntee joitakin epidemiologissa käytettäviä tilastollisia menetelmiä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item