TILA312 Generalized Linear Models 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on jatkoa kurssille Yleistetyt lineaariset mallit 1 (YLM1), ja se käsittelee yhden jatkuvan tai diskreetin vasteen mallintamista yleistetyn lineaarisen mallin kehikossa. Kurssilla käsitellään yleistettyjen lineaaristen mallien teoriaa yleisen eksponentiaalisen jakaumaperheen tapauksessa. Erikoistapauksina tarkastellaan tavallista lineaarista regressiota, yleistä lineaarista regressiota, dikotomisen vasteen malleja sekä lukumäärävasteen malleja. Kurssilla perustellaan YLM1 kurssin tuloksia ja käytäntöja teoreettisin tarkasteluin.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
• osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
• osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin ja perustella valintansa,
• osaa kirjoittaa näkyviin uskottavuusfunktion perusteluineen eri tilanteissa,
• osaa sovittaa mallit R-ohjelmistolla,
• osaa perustella teoreettisesti empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä,
• osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä,
• kykenee hankkimaan lisätietoa em. malleista ja niiden laajennuksista alan oppikirjoista

Description of prerequisites

Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 sekä Stokastiikan perusteet tai vastaavat tiedot, Yleistetyt lineaariset mallit 1, Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-kurssi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item