TILA141 Statistical Inference 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Aineiston reduktio, tunnusluku ja sen jakauma (analyyttinen, asymptoottinen, empiirinen), tyhjentävät tunnusluvut, tilastollinen malli ja sen estimointi uskottavuuspäättelyyn perustuen, Fisherin informaatio, testiteoria, monitestaus, luottamusväli

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tilastotieteen keskeisiä peruskäsitteitä, pystyy rakentamaan yksinkertaisia tilastollisia malleja ja tuntee parametrien estimointimenetelmiä. Edelleen opiskelija pystyy johtamaan estimointiyhtälöitä sekä ratkaisemaan niitä. Teoriaa havainnollistetaan esimerkeillä, jossa R-ohjelmointiin liittyvää numeerista ratkaisemista tuetaan.

Description of prerequisites

Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai vastaavat tiedot ja Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 sekä Stokastiikan perusteet tai vastaavat tiedot sekä R-kurssi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item