TILA1200 Probability 1 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kombinatoriikkaa, todennä­köisyys, satunnaismuut­tujat ja niiden jakaumat, satunnaisvektorit, satunnaismuuttujien riippumattomuus ja ehdolliset jakaumat sekä jakaumien tunnuslukuja.
Asioita käsitellään esimerkiksi kirjassa Sheldon Ross: A first course in probability (5. painos) kappaleissa 1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.9, 5.1-5.6, 6.1-6.5 ja 7.1-7.5

Suoritustavat

Harjoitukset ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tekemisessä.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin onnistuneen suorittamisen jälkeen opiskelija osaa
  • ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyteen liittyviä sekä käytännön, että teoreettisia ongelmia
  • soveltaa erilaisia stokastisia malleja
  • johtaa esitettyihin käsitteisiin liittyvät teoreettiset perustulokset

Additional information

30 h luentoja, 6 laskuharjoituskertaa.

Description of prerequisites

Calculus 2 tai Johdatus matemaattiseen analyysiin 3 tai vastaavat taidot. Perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön ovat hyödyksi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item