TIES5302 Parallel Computers and Programming Models (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1. UNIX-käyttöjärjestelmän perusteet
2. C-ohjelmointikielen perusteet
3. Rinnakkaislaskennan paradigmoista ja laskentamalleista
3.1. Mooren laki
3.2. Flynnin taksonomia
3.3. Data-, käsky- ja säietason rinnakkaisuus
3.4. Skaalautuvuus
3.5. Hajautetun ja yhteisen muistin laitteet
4. MPI-ohjelmoinnin perusteita
4.1. Johdantoa MPI-ohjelmoitimalliin
4.2. Point-to-point kommunikaatio
4.2. Kollektiivinen kommunikaatio
4.3. Laskennan tehokkuudesta
5. CUDA-ohjelmoinnin perusteita
5.1. CUDA-ohjelmointimalli
5.2. Laitekoodi ja ytimet
5.3. Muistihierarkia
5.4. Perusalgoritmeja
5.5. Laskennan tehokkuudesta

Suoritustavat

Kirjallisten oppimistehtävien hyväksytty suoritus

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisten oppimistehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Kirjalliset oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Learning outcomes

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tietää yleisimmät rinnakkaislaskennan paradigmat ja laskentamallit, osaa ohjelmoida yksinkertaisia C/MPI-ohjelmia viestinvälitystä käyttäville rinnakkaiskoneille ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia C/CUDA-ohjelmia grafiikkasuorittimelle.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item