TIES471 Real-time Rendering (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Johdatus reaaliaikaiseen renderöintiin. Kurssi sopii valinnaiseksi syventäväksi opintojaksoksi ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan (Pelit ja pelillistäminen) ja sovelletun matematiikan maisterikoulutusohjelmaan. Kertausta: grafiikkaliukuhihna, transformaatiot, materiaalit, teksturointi. Modernin näytönohjaimen arkkitehtuuri, GPU liukuhihna ja varjostimet, kehittyneet varjostintekniikat, valaistus, kuvaperustaiset tekniikat, polygonitekniikat, kaarevat pinnat, näkymänhallinta, liukuhihnan optimointi, renderöinti VR-laseissa

Suoritustavat

Harjoitustyö ja Tentti.

Arviointiperusteet

Läsnäolo luennoilla ja ohjauksissa >= 70%
Harjoitustyön tekeminen ryhmässä
Vapaaehtoiset harjoitustehtävät, joista saa hyvitystä tenttiin.
Tentti

Tentti
Pisteet 23-24 Arvosana 5
Pisteet 20-22 Arvosana 4
Pisteet 17-19 Arvosana 3
Pisteet 14-16 Arvosana 2
Pisteet 12-13 Arvosana 1
Pisteet < 12 Arvosana 0

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää nykyisissä peleissä ja sovelluksissa käytettävien renderöintimenetelmien toiminnan myös laitteistoarkkitehtuurin näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet renderöintimenetelmien soveltamiseen eri sovelluksissa. Opiskelija saa käsityksen aiheeseen liittyvästä tämän hetken tutkimuksesta.

Description of prerequisites

Ohjelmointi 2, Algoritmit 1 , 2, C++ ohjelmointitaito, Vektori- ja matriisilaskenta (esim. MATP152 tai MATP121), Trigonometria

Study materials

Real-time rendering (3rd edition), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Nafy Hoffman.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item