TIES469 Games and Gamification in Education (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään laajasti pelien ja pelillisyyden pedagogisia mahdollisuuksia. Aihealue kattaa oppimispelit, viihdepelit opetuskäytössä ja erilaiset pelilliset sovellukset ja menetelmät opetuksessa. Kurssilla perehdytään teemaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta huomioiden erilaiset tavoitteet ja kontekstit (esim. eri koulutusasteet).

Suoritustavat

3 op: osallistuminen kurssitapaamisiin ja oppimispäiväkirja/essee
4 - 5 op: osallistuminen kurssitapaamisiin ja projekti

Projekti voi olla suuntautunut tutkimuksen tai suunnitteluun. Suunnitteluprojektia suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on jo pelisuunnittelun opintoja.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
* ymmärtää pelien ja pelillisten menetelmien pedagogisia mahdollisuuksia erilaisissa konteksteissa
* tuntee pelien ja pelillisten menetelmien käyttöön opetuksessa liittyvää tutkimusta
* osaa arvioida pelillisten menetelmien hyödynnettävyyttä opetuksessa

Description of prerequisites

Suositeltavia esitietoja ovat pedagogiset opinnot tai pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item