TIES444 Software Engineering Seminar (1–8 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ohjelmistotekniikan teemaseminaari pitää sisällään vaihtuvia ajankohtaisia tietotekniikka-alan aiheita. Teemojen ja sisältöjen vaihtuessa myös sisällöt voivat vaihdella toteumista riippuen. Uusimman teeman otsikko "Oppia tekemään nykyaikaista verkkopohjaista järjestelmää."

TIM (= The Interactive Material) on Tietotekniikan laitoksen projekti uudenlaisen interaktiivisen materiaalin tuottamiseksi. TIM on pohja, jonka päälle kuka tahansa opettaja voi tehdä interaktiivista materiaalia itseopiskelua, luento-opetusta tai mitä tarkoitusta varten tahansa. Opiskelijat voivat käyttää TIMIä tehtävien tekemiseen, muistiinpanoihin, keskusteluun yms.

Katso ja tutustu:

https://tim.it.jyu.fi/view/tim/TIM-esittely

https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/tim-kehitys/ties444

Järjestämme seminaarimuotoisen kurssin, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kehittämiseen tämän päivän työkaluilla. Seminaarin tarkoituksena on, että opiskelijat ideoivat ja toteuttavat TIMiin uusia interaktiivisia plugineja, parantavat sen käyttöliittymää tai tekevät siihen muita parannuksia/laajennuksia/esteettömyyttä tai tietoturvaa. Muita toimintoja voisi olla esimerkiksi erilaisten materiaalien tuominen järjestelmään (Word-dokumentit, OpenOffice dokumentit jne).

Ensimmäinen tapaamiskerta maaliskuun lopussa/huhtikuun alussa.

Seminaarin 1. osallistujien aikatauluun sovitetulla ”luentokerralla” tutustutaan Vesa Lappalaisen/Mika Lehtisen johdolla järjestelmän nykytilanteeseen ja työkaluihin. Sitten jokainen voi asentaa omaan koneeseensa TIMin kehitysympäristön ja ideoida mitä voisi TIMiin tuottaa.

Seuraavilla seminaarikerroilla osallistujat kertovat muille ideoistaan ja sitten siirrymme toteutusvaiheeseen, joka voi tapahtua kevään tai kesän aikana opiskelijan aikatauluista riippuen. Pidämme lisätapaamisia yhdessä sovittujen aikataulujen mukaan. Viimeistään elokuussa olisi tarkoitus pitää loppuseminaari, missä osallistujat esittelevät mitä saivat tehtyä.

Laajuus on 2-5 op opiskelijoiden aiheista ja työmääristä riippuen. Jokainen pitää oman ”tuotteen” tekemisen lisäksi vähintään kaksi kevyttä esitelmää työstään. Työ voidaan tehdä myös ryhmissä ja ryhmien ryhmissä (= samankaltaisia osia tekevät käyttävät hyväkseen toistensa osia).

Hyvin laajojen töiden tapauksessa työmäärää on mahdollista laajentaa kurssilla Erikoistyö.

Suoritustavat

Ohjelmistotekniikan teemaseminaari pitää sisällään vaihtuvia ajankohtaisia tietotekniikka-alan aiheita. Teemojen ja sisältöjen vaihtuessa myös suoritustavat voivat vaihdella toteumista riippuen. Uusimman teeman otsikko "Oppia tekemään nykyaikaista verkkopohjaista järjestelmää."

Osallistuminen seminaarin tapaamisiin, oman komponentin toteuttaminen ja dokumentointi. Esitelmän pitäminen omasta toteutuksesta muille osallistujille. Muut erikseen sovittavat suoirtustavat.

Learning outcomes

Ohjelmistotekniikan teemaseminaari pitää sisällään vaihtuvia ajankohtaisia tietotekniikka-alan aiheita. Teemojen ja sisältöjen vaihtuessa myös sisällöt, suoritustavat ja esitietovaatimukset voivat vaihdella toteumista riippuen. Uusimman teeman otsikko "Oppia tekemään nykyaikaista verkkopohjaista järjestelmää."

Description of prerequisites

Ohjelmistotekniikan teemaseminaari pitää sisällään vaihtuvia ajankohtaisia tietotekniikka-alan aiheita. Teemojen ja sisältöjen vaihtuessa myös esitietovaatimukset voivat vaihdella toteumista riippuen. Uusimman teeman otsikko "Oppia tekemään nykyaikaista verkkopohjaista järjestelmää", jossa esitietovaatimuksena:

Ohj2, mielellään GKO tai WWW-ohjelmointi tai vastaavaa harrastusta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item