TIES3520 Watson -technologies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan syvällisemmin IBM Watson -palveluihin, ja tehdään harjoituksia joissa niitä käytetään käytännössä

Suoritustavat

Viikkotehtävät ja harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen. Harjoitustyö määrittää arvosanan asteikolla 0-5.

Learning outcomes

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija hallitsee IBM Watson -työkalujen käytön ja osaa soveltaa niitä eri käyttötapauksiin.

Description of prerequisites

Opiskelijan täytyy tuntea kognitiivisten järjestelmien perusteet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item