TIEA1000 Topical Themes in Mathematical Information Technology (1–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi voi sisältää ajankohtaisteemaan liittyviä vierailijaluentoja, työpajoja, tapahtumia, luentoja, demonstraatioita tai muita erikseen ilmoitettavia tapoja.

Suoritustavat

Suoritustavat ilmoitetaan kulloisenkin toteuman yhteydessä.

Learning outcomes

Perehdytään ajankohtaisiin tietotekniikan alan teemoihin. Sisältö ilmoitetaan tarkemmin opintojen toteutuessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item