TAIS601 Common Studies of Department (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit, toimeksiannot

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa ja osaa analysoida omia kiinnostuksen kohteitaan taiteen ja kulttuurin tutkimuksen kentällä,
hallitsee valitsemansa tutkimuksen osa-alueet tai on saanut niistä syvällisen ja monipuolisen käsityksen sekä
osaa problematisoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item