TAIP1105 Ideas and Imagery of Western Culture (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin keskeisiin klassisiin teksteihin sekä kuvataiteelle ja kirjallisuudelle yhteisiin teemoihin, joiden vaikutus on ulottunut myös populaarikulttuuriin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee perustiedot keskeisimmistä kulttuuri-ilmiöistä länsimaissa
• tunnistaa länsimaisen kulttuurin yhteyksiä muihin kulttuureihin
• pystyy jäsentämään vuorovaikutussuhteita eri taiteenlajien välillä
• ymmärtää ja tunnistaa keskeisen kuvaston ja teemojen sisällön.

Study materials

Kirjavalikosta valinnaisesti joko Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma tai Kulttuuri antiikin maailmassa. Kaikki lukevat lisäksi Raamattua ja Kalevalaa käsittelevät kirjat (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).

Literature

  • Kivistö, Sari, H. K. Riikonen, and Mika Kajava (2013). Mitä jokaisen tulee tietää antiikista: Kreikka & Rooma. Helsinki: Avain.; ISBN: 978-951-692-999-9
  • Piela, Ulla & Seppo Knuuttila & Pekka Laaksonen (2008). Kalevalan kulttuurihistoria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).; ISBN: 978-952-222-007-3
  • Kajava, Mika, Sari Kivistö, H. K. Riikonen, Erja Salmenkivi, and Raija Sarasti-Wilenius (2009). Kulttuuri antiikin maailmassa. Helsinki: Teos.; ISBN: 978-951-851-157-4
  • Korpua, Jyrki (2016). Alussa oli sana: Raamattu ja kirjallisuus. Helsinki: Avain (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa).; ISBN: 978-952-304-106-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item