TAIP1104 History of Western Art (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon, sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Avoin yliopisto: Kontaktiopetus joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittävistä ilmiöistä,
• pystyy jäsentämään taiteen historian kronologisesti,
• hallitsee tyylihistorian perusteet,
• tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat sekä
• ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian keskeistä terminologiaa.

Study materials

Kirjatenttiin luetaan joko Adams: A History of Western Art tai Honour & Fleming: Maailman taiteen historia.
Lisäksi Suomen taiteen osalta:
Ars. Suomen taide 4, 200-287
Hiekkanen Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla s. 1-123

Literature

  • Honour, Hugh & Fleming, John (1997). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava.; ISBN: 951-1-13857-X
  • Hiekkanen, Markus (2003). Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki: Otava, 1-123.; ISBN: 951-1-15126-6
  • ARS: Suomen taide. 4. Espoo: Weilin + Göös, 1989, 200-287.; ISBN: 951-35-4205-X
  • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill.; ISBN: 978-0-07-352646-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item