TAIP1102 Introduction to Studying Art (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan taidehistorian luonteeseen oppiaineena, sen historiaan ja nykypäivän yleisimpiin aihealueisiin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin. Opintojaksolla perehdytään teosanalyysin perusteisiin sekä teoriassa että käytännössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Avoin yliopisto: Kontaktiopetus joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kertoa, millainen oppiaine taidehistoria on ja mikä on sen paikka yhteiskunnassa,
• osaa kuvata, millaisia kysymyksiä taidehistoria käsittelee ja
• tuntee teosanalyysin perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännön esimerkkiin.

Literature

  • How to Write Art History. Sivut 74–117; ISBN: 978-1-85669-695-1
  • Farago & Zwijnenberg (toim.): Compelling Visuality. The Work of Art In and Out of History. Sivut 179–220; ISBN: 0816641161
  • Pooke & Newall (eds.): Art History: The Basics. Sivut 1–32; ISBN: 0-415-37309-3
  • Waenerberg & Kähkönen (toim.): Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia. Sivut 10–20; ISBN: 978-951-9113-86-9
  • Elovirta & Lukkarinen (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa; ISBN: 951-45-7674-8
  • Vakkari (toim.): Lähde ja silmä : kuvataiteen tuntemuksen historiaa ja perusteita; ISBN: 951-45-9283-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item