TAIA601 Common Studies of Department (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit

Suoritustavat

kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti kulttuuri-instituutioiden ja taiteen kentän toimijoiden roolin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa,
tuntee yleisötyön taustaa ja nykykäytäntöjä, osaa suunnitella yleisötyötä huomioiden eri ryhmien ja yksilöiden taustat, kiinnostuksen kohteet ja asiantuntemuksen sekä
osaa analysoida yleisötyötä eri näkökulmista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item