TAIA121 Methods and Approaches to the Study of Art (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa nykytaidehistorian ja/tai taidekasvatuksen tutkimuksen yleiset metodiset näkökulmat ja tutkimussuuntaukset sekä
• osaa arvioida niiden sisältämien teorioiden käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja puutteita.

Literature

  • Eisner, E. W., & Day, M. D. (2004). Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge.; ISBN: 9781410609939
  • Hatt, Michael & Charlotte Klonk (2006). Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press.; ISBN: 0-7190-6959-9
  • Waenerberg, Annika, et al. (2012). Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus.; ISBN: 978-951-9113-86-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item