TAIA1102 Aesthetic Perception (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Taiteen keskeistä teoriaa esteettisen havaitsemisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee keskeisiä taiteen nykyteorioita hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen taiteentutkimukselle,
• osaa arvioida teoreettisia argumentteja ja asettaa ne oikeaan asiayhteyteen sekä
• osaa soveltaa teoriaa taiteen ja taidekasvatuksen osa-alueiden kriittiseen analyysiin ja kehittämiseen.

Literature

  • Belting, Hans: Art history after modernism; ISBN: 0226041840
  • Arnheim, Rudolf: Art and visual perception : a psychology of the creative eye; ISBN: 0-520-02327-7
  • Kemp, Martin: Visualizations : the nature book of art and science; ISBN: 0-520-22352-7
  • Berleant, Arnold: Sensibility and sense : the aesthetic transformation of the human world; ISBN: 9781845402921

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item