TAIA1101 Aesthetics and Theory of Art (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Länsimaisen estetiikan ja taiteenteorian pääpiirteet antiikista nykyaikaan. Pääpaino on 1700-luvun lopun valistuksesta ja romantiikasta kehittyneen modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteeseen. Opintojaksolla perehdytään tähän historiaan kokoavasti ja luetaan alkuperäistekstejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet,
• ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
• tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteen arvoista esitettyjä argumentteja.

Literature

  • Bredin & Santoro-Brienza: Philosophies of Art and Beauty: introducing aesthetics; ISBN: 0-7486-1191-6
  • Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.): Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa); ISBN: 9789524958905
  • Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.), Simmel: Estetiikan klassikot. II, Modernista postmoderniin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa); ISBN: 978-952-495-390-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item