TAHS313 Current Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen johonkin ajankohtaiseen tutkimuksen osa-alueeseen.

Suoritustavat

kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
on perehtynyt tutkimuskentän ajankohtaisiin ilmiöihin,
osaa tunnistaa ajassa olevia uusia tutkimusteemoja ja -kysymyksiä,
kykenee kartuttamaan asiantuntijuuttaan uuden tutkimustiedon avulla sekä
saa virikkeitä omaa työelämäorientaatiotaan varten.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item