TAHA123 Architecture and Built Environment (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön erityiskysymyksiin historian ja nykypäivän näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöitä historialliseen kontekstiinsa,
• osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
• osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.

Literature

  • Conway, Hazel Conway & Roenisch, Rowan (2006). Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge.; ISBN: 9780203238233
  • Nikula, Riitta (2005). Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava.; ISBN: 951-1-20141-7
  • Colquhoun, Alan (2002). Modern architecture. Oxford: Oxford University Press.; ISBN: 9780191592645
  • Bergdoll, Barry (2000). European architecture 1750-1890. Oxford: Oxford University.; ISBN: 0-19-284222-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item