SVKP254 Finnish Sign Language 2 (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Viittomakielisen ryhmäkeskustelun sääntöihin tutustuminen ja näiden taitojen kehittäminen. Tutustutaan kielistudion käyttöön ja sen tuomiin hyötyihin. Opitaan tuottamaan pitkähkö rakenteellinen teksti, joka noudattaa akateemisia konventioita. Käytetään hyödyksi videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman viittomisen kehittämiseksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- osaa tuottaa pitkähkön rakenteellisesti korrektin tekstin (esim. viittomajärjestys, tekstin sidostaminen) suomalaisella viittomakielellä ja varioida sitä erilaisille kohderyhmille
- osaa kehittää omaa viittomistaan annetun palautteen perusteella
- pystyy seuraamaan viittomakielistä ryhmäkeskustelua ja osallis-tumaan siihen aktiivisesti sekä ymmärtää ryhmäkeskustelun säännöt ja konventiot
- on aktiivinen viittomavarastonsa laajentamisessa ja tietää keinot tähän.
- osaa käyttää videonanalyysiohjelmaa (ELAN) oman viittomisen analysoimiseen ja kehittämiseen

Description of prerequisites

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item