SVKP253 Finnish Sign Language 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin keinoihin, joiden kautta oman viittomakielen tuottamista ja ymmärtämistä voidaan kehittää. Harjoitellaan oman viittomisen tuottamista videolle ja vertaispalautteenantamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi 85%
- Kontaktiopetukseen liitettävät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- osaa kertoa omasta erikoisalastaan suomalaisella viittomakielel-lä
- on tutustunut viittomakieliseen kerrontaan
- omaa valmiudet seurata erilaisia viittomakielisiä keskusteluja
- ymmärtää foneettisesti, rakenteellisesti ja sosiolingvistisesti varioivia tekstejä
- osaa arvioida ja määrätietoisesti kehittää omaa viittomistaan erityisesti artikulatorisesti ja prosodisesti.
- osaa tuottaa viitotun tekstin videolle

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item