SVKP131 Intercultural Communication (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Perehdytään erilaisiin kulttuurisiin viestintätilanteisiin eri viittomakielten, sekä viittomakielten ja puhuttujen kielten välillä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen pohjautuvat oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuu-risuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
- on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä ja kulttuurien välisistä eroista.
- ymmärtää paremmin kielen ja kulttuurin välisestä suhteesta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item