SVKP125 Tools for Examining Signing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään suomalaisen viittomakielen rakenteeseen analysoimalla erilaisia viitottuja tekstejä. Opiskelija saa valmiudet ja taidot käyttää ELAN -ohjelmaa analyysin apuna.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- osaa tarkastella muiden ja omaa viittomista kielen eri tasoilla
- osaa hyödyntää kielentutkimuksen käsitteistöä analysoidessaan viittomista
- osaa hyödyntää viittomisestaan saatua palautetta
- osaa käyttää ELAN-ohjelmaa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item