SVKP123 Native Language (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelija pohtii suomalaista viittomakieltä äidinkielenä ja omaa kielellistä identiteettiään. Opiskelija harjoittelee oman ja muiden viittomisen arviointia lingvistisestä ja viestinnällisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- on tietoisempi suhtautumisestaan eri kieliin ja viittomakielisyyteen
- osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintoväli-neitä käyttäen
- osaa käyttää kielistudiota ja vähintään yhtä viittomakielten vi-deoanalyysiohjelmaa sekä tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit.
- osaa tuottaa viitotun tekstin, joka noudattaa akateemisia kon-ventioita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item