SVKP1034 Culture of the Deaf (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kuurojen kulttuurin keskeisimpiin käsitteisiin ja kuurojen kulttuurin merki-tyksestä kuurojen yhteisölle. Opiskelija ymmärtää myös lääketie-teellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman vaikutuksen kuurojen kulttuuriin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- tuntee kuurojen yhteisötoimintaa ja kuurojen kulttuuria
- ymmärtää kuurojen kulttuurin merkityksen yhteisön jäsenille
- ymmärtää kuurojen kulttuurin tutkimuksen alkuvaiheet ja sen keskeisimmät käsitteet
- tuntee lääketieteellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item