SVKP1002 Critical thinking and knowledge production 2 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tiedonhankinnan perusteisiin ja oman alan tieteellisiin painettuihin ja verkkolehtiin sekä opetellaan tekemään tiedonhakua ja arvioimaan lähteitä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 85%) sekä opetukseen liittyvä dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee tiedonhankinnan perusteet
- tietää oman alansa sekä painetut että verkko lehdet
- osaa hakea tietoa valitsemastaan teemasta
- osaa arvioida lähteitä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item