SVKA255 Finnish Sign Language 3 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteellisen viittomisen kehittämiseen tiivistelmän kautta. Tutustutaan erilaisiin viitotun tekstin sidostamiskeinoihin Osaa hyödyntää kielentutkimuksen käsitteistöä analysoidessaan ja antaessa palautetta viittomisesta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo (minimi 80 %)
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- osaa keskustella suomalaisesta viittomakielestä ja omasta eri-koisalastaan
- osaa käydä keskusteluja äidinkielisessä ryhmässä
- pystyy tuottamaan viittomakielisen tiivistelmän
- pystyy seuraamaan omaan alaansa liittyvää viittomakielistä lu-entoa.
- tietää viittomakielisen tekstin erilaisia sidostamiskeinoja
- osaa hyödyntää kielentutkimuksen käsitteistöä analysoidessaan viittomista ELAN -ohjelmalla.

Description of prerequisites

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item