SVKA141 Communication in Sign Language I (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan suomalaisen viittomakielen käyttöä eri kielenkäyttötilanteissa, harjoitellaan erityylisten viittomakielisten tekstien tuottamista ja esiintymistaitoa mm. osallistumalla kes-kusteluihin eri aihepiireistä. Vertaillaan viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo (minimi 80 %)
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- ymmärtää kontekstin merkityksen suomalaisen viittomakielen viestinnässä
- osaa eritellä suomalaisen viittomakielen tyylejä
- tuntee viitottujen ja puhuttujen kielten viestinnällisiä ja kulttuurisia eroja.
- osaa tuottaa erilaisia tekstejä eri kohderyhmille

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item