SVKA1044 Bi- and Multilingualism (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään kaksi- ja monikielisyyteen erityisesti kielivähemmistöjen, kielen oppimisen, koulutuksen ja arjen kielenkäytön näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Suoritustavat

kontaktiopetus tai oppimistehtävä tai tentti

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena suoritettavan kurssin arvioinnin perusteena on aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75%) sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee kaksi- ja monikielisyyden ilmenemismuotoja
o tuntee kaksi- ja monikielisyyden tutkimuksen peruskäsitteistöä
o osaa määritellä kaksi- ja monikielisyyttä eri näkökulmista
o osaa soveltaa lukemaansa viittomakieltä käyttäviin yksilöihin ja yhteisöihin.

Description of prerequisites

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot

Study materials

ks. erillinen liite

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item