SVKA1035 Sign Language Literature (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kuurojen kulttuuriin (esim. henkilöhistoriaan sekä arvoihin ja niiden muutokseen) ja viittomakieliseen kirjallisuuteen. Pohditaan viittomakielisen kirjallisuuden syntyä ja tehtävää kuurojen kulttuurin ilmentäjänä ja perinteiden välittäjänä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen tehtävä tai tentti

Arviointiperusteet

- Läsnäolo (minimi 80%)
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden osana kuurojen kult-tuuria, ja sen merkityksen kuurojen yhteisölle
- ymmärtää erilaisia näkökulmia viittomakieliseen kirjallisuuteen
- osaa tunnistaa viittomakielisen runouden tyypilliset ominaispiir-teet
- tietää narratiivisten tarinoiden merkityksen ja sen syntymis- ja siirtymismekanismit

Description of prerequisites

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä
SVKP1033 Kuurojen historia
SVKP1034 Kuurojen kulttuuri

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item