SOSS3101 Theories of Civil Society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jakso perehdyttää kansalaisyhteiskunnan teorioiden kokonaisuuteen sekä niiden kehityksen päälinjoihin.

Suoritustavat

1) Luennot: Kansalaisyhteiskunnan teoriat
Luentojen yhteydessä suoritetaan teos (Ehrenberg: Civil Society) esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä.

2) Kirjallisuuskuulustelu: Ellei luentoja järjestetä, suoritetaan lisäksi toinen kahdesta teoksesta (Fligstein & McAdam (2012): A Theory of Fields TAI Hirst (1997): From Statism to Pluralism) esseenä, kirjallisuuskuulustelussa tai lukupiirissä.

Arviointiperusteet

Luento ja/tai kirjallinen työ

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee kansalaisyhteiskunnan käsitehistorian päävaiheet ja klassikot sekä kansalaisyhteiskunnan kehityksen keskeiset teoriat. Hänellä on jäsentynyt näkemys kansalaisyhteiskunnan merkityksestä yhteiskunnassa ja käsitteen nykyisistä käyttötavoista. Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan ja soveltamaan teorioita.

Literature

  • Ehrenberg (1999): Civil Society. The Critical History of an Idea. New York University Press.
  • 2) Kirjallisuuskuulustelu-vaihtoehtossa suoritetaan edellä mainitun kirjan lisäksi toinen seuraavista teoksista:
  • 1.) Luentojen yhteydessä suoritettava teos:
  • Hirst (1997): From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society And Global Politics. UCL Press.
  • Fligstein & McAdam (2012): A Theory of Fields. Oxford University Press. TAI:

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item