SOSS110 Contemporary Sociology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään keskeisiin nykysosiologian teoreetikoihin ja suuntauksiin.

Suoritustavat

Tentti

Arviointiperusteet

Arviointi tapahtuu luentotentin pohjalta

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja arvioida sosiologisen teorian keskeisiä nykysuuntauksia ja niiden lähtökohtaoletuksia sekä yhdistää teoreettista ajattelua omaan sosiologiseen analyysiinsä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item