SKIS408 Language in Working Life (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Työelämän kielikysymyksiä lähestytään tutkimusperusteisesti. Alan tutkimustuloksia tarkastellaan eri ammattialojen kielenkäyttötarpeiden ja -käytänteiden kannalta. Työelämää koskevia kielipolitiittisia ratkaisuja, tiedon ja asiantuntijuuden kielellistä rakentumisesta ja monikielistyvien työyhteisöjen toimintaa käsitellään eri näkökulmista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen suoritus:
- kontaktiopetus ja oppimistehtävät

Itsenäinen suoritus:
- kirjatentti (myös e-tentti)

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Oppimistehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Tentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä
- tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
- tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa
- osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla
- osaa välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Additional information

Esitiedot: SKIP403, SKIA403, SKIA602

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item