SKIS308 Text Editing and Consulting in Practice (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työelämän kirjalliseen viestintään ja työelämän keskeisimpien tekstilajien kirjoittamiseen sekä palautteen antamiseen toisten teksteistä.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät & ryhmätyöskentely

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät tai projektityö

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät tai projektityö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa
•osaa antaa kirjoittajalle yksilöllistä palautetta tekstistä ja ohjeita kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti
•osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item