SKIS213 Special Issues of Language Structure (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin kielen rakennepiirteeseen olemassa olevan tutkimuksen avulla. Kirjallisuuden voi valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Suoritustavat

Itsenäinen suoritus:
- kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. rakenteen käsittelyn teoreettinen monipuolisuus) ja aiemman tutkimuksen tuntemus ja tiedon soveltaminen suomen kieleen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee kielen rakenteesta käytyä keskustelua: erilaisia kannanottoja ja niiden perusteluja
•pystyy vertailemaan erilaisia kielioppikäsityksiä ja niiden kehittymistä
•ymmärtää kielenkuvauksen joustavana ja erilaisia tarkastelutapoja hyödyntävänä järjestelmänä
•tuntee valitsemansa kielitieteen osa-alueen tai rakenteen kuvausmallin ja sen sovelluksen suomen kielen tutkimukseen.

Study materials

Sovitaan tehtävänannon yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item