SKIS203 Linguistic Norms and Normativity (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti kirjoittamalla essee annetun kirjallisuuden pohjalta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely:
- Kirjallinen tehtävä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä (essee).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata kielenhuollon ja kielenohjailun taustalla vaikuttavia periaatteita ja tarkastella niitä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
•osaa selittää, mitä normeilla ja normatiivisuudella tarkoitetaan
•ymmärtää normien sosiaalisen ja kulttuurisen luonteen
•osaa pohtia kielenhuollon käytänteitä ja merkitystä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item